Új fogyasztók távhőrendszerre csatlakoztatása és a távhő rendszer korszerűsítése Kecskeméten

Üdvözöljük a „Új fogyasztók távhőrendszerre csatlakoztatása és a távhő rendszer korszerűsítése Kecskeméten” című projekt oldalán. Honlapunkon érdekes és aktuális információkat tudhat meg a beruházásról.

PROJEKTINFORMÁCIÓK

Kedvezményezett neve: ÉKM Építési és Közlekedési Minisztérium és KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft.
A projekt címe: „Új fogyasztók távhőrendszerre csatlakoztatása és a távhő rendszer korszerűsítése Kecskeméten”
A szerződött támogatási összeg: 760 210 584 Ft
A projekt támogatási intenzitása:  50%
A projekt befejezési dátuma: 2019.09.01.
Projekt azonosító száma: KEHOP-5.3.1-17-2017-00009

A PROJEKT TARTALMÁNAK BEMUTATÁSA

A projektet a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság és az ÉKM Építési és Közlekedési Minisztérium konzorciuma fogja megvalósítani legkésőbb 2019.09.01-ig.

Kiinduló állapot rövid bemutatása:

A projekt négy főrészből áll, szolgáltatói hőközpont megszüntetésekhez tartozó új, korszerű felhasználói hőközpontok kialakításokból, piacbővítő beruházásokból és jelenleg földgáztüzelésű kazánnal ellátott épületcsoport távhőre csatlakozásából.

1. Homokbányai városrész

A Kecskemét Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának része a Homokbányai területen Zöld Város kialakítása. A terület hőenergiával való ellátása első ütemben a Lestár Péter Szakgimnázium gázkazánjaiból, második ütemben a tervek szerint ezt kiegészítve megújuló energián alapuló távhőről történik majd. Első ütemben a Lestár iskola és két intézmény, - Bölcsőde, Nappali ellátó – távhősítése valósulna meg. A távhőre csatlakozó három épület átlagos éves gáztüzelőanyag fogyasztása 1942 GJ.

2. Nyugati Városkapu városrész

A Kecskemét Megyei Jogú város Integrált Településfejlesztési Terve az Izsáki út mindkét oldalán jelentős ingatlanfejlesztéseket tartalmaz. Egyes épületek funkcióiról született már döntés, de a végleges koncepció még néhány esetben formálódik. Az ott lévő új és felújítandó intézmények esetében – a tervek szerint – prioritást élvez a távhőszolgáltatás. A területen jelenleg is működnek potenciális távhőfogyasztók, vannak közcélú épületek (uszoda, sportcsarnok), üzletközpont és ipari létesítmények. A rendelkezésre álló szabad területen 150 lakásos lakópark épül. Az első ütemben távhőre csatlakozó épületek egy része gázfűtéses, a laktanya területén lévő épületek pedig széntüzeléses fűtéssel rendelkezik. Az épületek átlagos éves gáztüzelőanyag fogyasztása 4025 GJ, barnaszén fogyasztása 13723 GJ.

3. Belvárosi és egyéb piacbővítő beruházások

A Kecskemét Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának része a belváros füstmentesítése, melynek alapját a megújuló energiájú hőtermelés adja. A belvárosában több olyan épület található, amely közel van a TERMOSTAR Kft. meglévő távhőhálózatához. A tiszta levegőjű városközpont megteremtése érdekében több intézmény tulajdonosával és a lakóépületek képviselőivel felvettük a kapcsolatot. Számos esetben megállapodás született, hogy a meglévő elavult kazánjaikat ne újítsák fel, hanem kapcsolódjanak a távhőrendszerre. Az épületek hőenergiával való ellátása és a gépészeti rendszerek üzemeltetése hosszú távú szerződések alapján mindkét fél számára előnyöket jelent. A távhőre csatlakozó épületek átlagos éves gáztüzelőanyag fogyasztása 7511 GJ.

4. Távhőrendszer fejlesztések, korszerűsítések

A Termostar Kft. Stratégiai tervében szereplő fejlesztések, korszerűsítések közül a jelen pályázatban az alábbiak projektek megvalósítását céloztuk meg: • 409. és 425. jelű tömbhőközponti körzetek szétválasztása • 23. a 202.és a IV/1. jelű tömbhőközponti körzetek szétválasztása • Margaréta Hőközpont szétválasztása (Nyíri u. 77/B.) • Primer oldali (fűtőművi) keringetés korszerűsítése • Szekunder oldali (hőközponti) keringetés korszerűsítése 425. és 409. jelű hőközponti körzet A Március 15. u. - Lóverseny utca térségében összesen 31 db új felhasználói hőközpont kialakítását terveztük meg a hozzá tartozó primer ellátó távhővezeték kiépítésével együtt.
A 425. jelű hőközpont körzetében 540 lakást ellátó szolgáltatói hőközpont helyett 15 társasházba fogyasztói hőközpont telepítése és primer távvezeték megépítése valósulhat meg.
A 409. jelű szolgáltatói hőközpont megszüntetésével, és 16 db fogyasztói hőközpont kialakításával – a hozzá kapcsolódó primer távvezeték megépítésével – 630 lakás fűtése és melegvízellátása lesz gazdaságosabb és a szolgáltatás minősége lakóközösség igényeihez jobban igazodhat. A két hőközponti körzet szekunder vezetékhálózatainak jelenlegi éves hővesztesége 4853 GJ.

202, 23, IV/I jelű hőközponti körzetek

Mindhárom tömbhőközpont a Széchenyiváros területén helyezkedik el. A 202, 23 és IV/1 jelű szolgáltatói hőközpont kiterjedt szekunder rendszerének megszüntetésével a projekt keretében 45 db felhasználói hőközpont és a hozzá tartozó primer távvezeték épül meg, melynek eredményeként újabb 1379 lakás hőellátása valósul meg fogyasztói hőközpontokról. A három hőközponti körzet szekunder vezetékhálózatainak jelenlegi éves hővesztesége 6104 GJ.

Margaréta Otthon hőközpont

A Nyíri u. 77. sz alatti hőközpont az önkormányzati fenntartású Margaréta Otthont és a Nyíri u. 77/B jelű 100 lakásos lakóépületet látja el. A kapcsolt épületegyüttes É/D-i oldalakra ugyan megbontott, de szekunder oldalon a fűtés és hmv ellátás is a két épület kapcsolt energia ellátását teszi lehetővé. Ezzel hidraulikailag bonyolult, energetikailag pazarló ellátás volt megvalósítva. Indokolt az épületegyüttes tekintetében olyan hőellátó rendszer kialakítása, amely hosszútávon szolgálja az energiatakarékos hőellátást. A Nyíri u. 77/B épület önálló távhőellátását kialakítva a rövidebb korszerűen szigetelt primer vezeték kevesebb hőveszteséggel, a társasházon belüli keringetés fűtés és hmv tekintetében egyaránt alacsonyabb villamosenergia felhasználást tesz lehetővé. A Margaréta Otthon megmaradó hőközpontja így alkalmassá válik az önálló energetikai fejlesztésre hőközponti és épület szinten egyaránt. Az Önkormányzat ehhez a korszerűsítéshez önálló fejlesztés keretében kapcsolódik. Az épület jelenlegi szekundervezetéki csatlakozásának éves hővesztesége 84,5 GJ.

Primer (fűtőművi) keringtetés korszerűsítése

Az Akadémia körúti fűtőműben található primer keringtető szivattyúk a nyolcvanas évek közepén kerültek beépítésre. Az akkori technikai színvonalat képviselik, mára jelentősen elavultak. A hálózaton végzett beavatkozások következtében a rendszer hidraulikai viselkedése is megváltozott. Az új körülményekhez nem teljesen illeszthető a régi berendezések üzemvitele. A jelenlegi keringetés átlagos éves villamosenergia-fogyasztása 327 549 kWh.

Szekunder oldali (hőközponti) keringetés korszerűsítése

A 2014. évi beruházási tapasztalatok bebizonyították, hogy a hőközpontok szekunder oldali keringtető szivattyúinak korszerű, elektronikus működtetésű, kis fogyasztású szivattyúra történő cseréje jelentős villamos energia megtakarítást eredményez. A jó tapasztalatokból kiindulva tervezzük ennek a folyamatnak a folytatását. Azokban a felhasználói hőközpontokban, ahol nem tervezünk teljes körű felújítást, a fűtési és használati melegvíz cirkulációs szivattyúk cseréjére kerül sor. A jelenlegi höközponti keringetések átlagos éves villamosenergia-fogyasztása 402 593 kWh.

1. Homokbányai városrész

A jelenlegi állapotban első ütemben távhőre csatlakozó három épület átlagos éves gáztüzelőanyag fogyasztása 1942 GJ. A fejlesztést követően a létesülő elosztó távveztékhálózat hővesztesége (277 GJ) miatt ez az érték 2096 GJ-ra nő. A fejlesztés során létrejövő távhőrendszer éves keringetési villamosenergia-felhasználása 857 kWh/év lesz.

2. Nyugati Városkapu városrész

Az első ütemben távhőre csatlakozó épületek egy része gázfűtéses, a laktanya területén lévő épületek pedig széntüzeléses fűtéssel rendelkezik. Az épületek átlagos éves gáztüzelőanyag fogyasztása 4025 GJ, barnaszén fogyasztása 13723 GJ. A fejlesztés során a városrész távhőellátásához kiépítésre kerülő, a Szultán u-i Fűtőműből induló gerincvezeték hővesztesége 3177 GJ lesz, a fűtőműben a plusz hőigények biztosítására 13 211 GJ többlet gázfogyasztás, a keringetésben 5945 kWh többlet villamosenergia-fogyasztás jelentkezik.

3. Belvárosi és egyéb piacbővítő beruházások

A távhőre csatlakozó épületek átlagos éves gáztüzelőanyag fogyasztása 7511 GJ. Az új fogyasztók csatlakozásához megépülő bekötő vezetékek éves hővesztesége 495 GJ. A hőforrásban jelentkező többlet gázfogyasztás 5824 GJ-ra, a többlet keringetési villamosenergia-fogyasztás 4027 kWh adódik.

4. Távhőrendszer fejlesztések, korszerűsítések

425. és 409. jelű hőközponti körzet

A 425. jelű hőközpont körzetében 540 lakást ellátó szolgáltatói hőközpont helyett 15 társasházba fogyasztói hőközpont telepítése és primer távvezeték megépítése valósulhat meg. A 409. jelű szolgáltatói hőközpont megszüntetésével, és 16 db fogyasztói hőközpont kialakításával – a hozzá kapcsolódó primer távvezeték megépítésével – 630 lakás fűtése és melegvízellátása lesz gazdaságosabb és a szolgáltatás minősége lakóközösség igényeihez jobban igazodhat. A két hőközponti körzet szekunder vezetékhálózatainak jelenlegi éves hővesztesége 4853 GJ. A szétválasztást követően minden épület primer vezetékcsatlakozást kap. Az új primer vezetékek hővesztesége 1820 GJ lesz. A szekunder rendszer keringetési villamosenergia-fogyasztása 219 247 kWhval csökken.

202, 23, IV/I jelű hőközponti körzetek

Mindhárom tömbhőközpont a Széchenyiváros területén helyezkedik el. A 202, 23 és IV/1 jelű szolgáltatói hőközpont kiterjedt szekunder rendszerének megszüntetésével a projekt keretében 45 db felhasználói hőközpont és a hozzá tartozó primer távvezeték épül meg, melynek eredményeként újabb 1379 lakás hőellátása valósul meg fogyasztói hőközpontokról. A három hőközponti körzet szekunder vezetékeinek jelenlegi éves hővesztesége 6104 GJ. A szétválasztást követően minden épület primer vezetékcsatlakozást kap. Az új primer vezetékek hővesztesége 1563 GJ lesz. A szekunder rendszer keringetési villamosenergia-fogyasztása 244 819 kWhval csökken.

Margaréta Otthon hőközpont

Az épület jelenlegi szekundervezetéki csatlakozásának éves hővesztesége 84,5 GJ. A leválasztást követően az épület primer vezetékcsatlakozást kap. Az új primer vezeték hővesztesége 47,8 GJ lesz. A szekunder rendszer keringetési villamosenergia-fogyasztása 299 kWh-val csökken.

Primer (fűtőművi) keringtetés korszerűsítése

A beruházás keretében jelenlegi berendezés helyére korszerű, kaszkád vezérlésű frekvenciaváltóval ellátott keringtető szivattyú park kerül beépítésre. A teljes szabályzást egy csoportszabályozó elektronika oldaná meg. A felújítás után a korszerű vezérlésnek köszönhetően a szivattyútelep igen magas, 80- 85% hatásfokon üzemeltethető, így jelentős villamos energia takarítható meg.

KAPCSOLAT

KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft.
6000 Kecskemét, Akadémia krt. 4.
képviseli: Horváth Attila ügyvezető igazgató