Faapríték tüzelésű fűtőmű telepítése
a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. területén


PROJEKTINFORMÁCIÓK

Üdvözöljük a „Faapríték tüzelésű fűtőmű telepítése a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. területén” című projekt oldalán. Honlapunkon érdekes és aktuális információkat tudhat meg a beruházásról.

Kedvezményezett neve: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. és KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft.
A projekt címe: „Faapríték tüzelésű fűtőmű telepítése a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. területén”
A szerződött támogatási összeg: 979 772 592 Ft
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.09.30.
Projekt azonosító száma: KEHOP-5.3.2-17-2017-00010
A támogatás mértéke: 60%


A PROJEKT TARTALMÁNAK BEMUTATÁSA

A projektet a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság és az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság konzorciuma fogja megvalósítani legkésőbb 2019.09.30-ig.

Kiinduló állapot rövid bemutatása:

A KECSKEMÉTI TERMOSTAR Kft. a városban két hőkörzetben, kooperációs távvezetékkel összekötött távhőrendszeren keresztül látja el a hőfogyasztókat hőenergiával.

Árpádvárosi fűtőmű:

A Kecskemét, Szultán u. 1. szám alatti fűtőmű az Árpádváros és a Városközpont távhőigényét biztosítja, amely a város távhő felhasználói körének mintegy harmadát jelenti. A hőellátást 3 db forróvíz üzemű és 2 db melegvíz üzemű, földgáz tüzelőanyag bázisú kazán biztosítja, melyek hőteljesítménye összesen 32,8 MW. A fűtőműben, a kazánok mellett egy 1,5 MW villamos- és 1,6 MW hőteljesítményű JENBACHER gázmotorblokk üzemel, amely nyáron a használati melegvíz-termelés hőigényét, télen pedig a visszatérő primer fűtővíz előmelegítését látja el. Nyári üzemmódban a használati melegvíz előállítás teljes hőigényét a gázmotor biztosítja, kazánüzemre csak meghibásodása, leállása esetén van szükség. Az Árpádvárosi távhőrendszer napi átlagos teljesítményértékek alapján lineáris regresszióval meghatározott csúcshőteljesítmény-igénye 16,2 MW, éves hőigénye ~139 TJ.

Széchenyivárosi fűtőmű:

A Kecskemét, Akadémia krt. 4. szám alatt lévő fűtőmű a város legnagyobb lakótelepét, az összes távhőfelhasználó mintegy kétharmadát látja el hővel. A városrész hőellátását 7 db földgázüzemű forróvízkazán, valamint 3 db gázmotorblokk (villamos teljesítmény összesen 4,7 MW, hőteljesítmény 5 MW) elégíti ki, a beépített összes hőteljesítmény 72,8 MW.

A gázmotorok vízoldali hőfoklépcsője 90/70 °C, mellyel téli üzemben a primer rendszer előmelegítését biztosítják. Nyári üzemmódban a használati melegvíz-előállítás teljes hőigényét a gázmotorok látják el, kazánüzemre csak egyidejű meghibásodásuk, leállásuk esetén van szükség. A rendszer csúcshőteljesítmény-igénye 36 MW, éves hőigénye 383 TJ. Az egyesített rendszer csúcshőteljesítmény-igénye 52,2 MW, éves hőigénye a sokéves átlag esetén 477 178 GJ-ra becsülhető. A kazánok tüzelő hő felhasználása 2014-ben 382 560 GJ, a kiadott hőmennyiség pedig 373 234 GJ volt. Ezek alapján a kazánok éves átlagos hatásfoka 97,56%. Sokéves átlagos külső körülmények esetében a rendszer földgázfelhasználása 16 503 643 m3/év.
A kecskeméti fűtőművekben 2014-ben összesen 15 168 076 m3, földgáz, azaz 523 187 GJ primer tüzelő hő került felhasználásra.
A sokéves átlagra számolt primer tüzelő hő felhasználás 570 565 GJ/év. A projekt keretében új faapríték-tüzelésű fűtőmű telepítése történik a Kecskeméti Termostar Kft. szultán utcai telephelyén. Az anyag- és energiamérlegek meghatározásánál figyelembe vettük, hogy a gázmotorok üzemelnek, és azok tekinthetők elsődleges hőforrásnak, azaz a biomassza tüzelésű kazánból kiadott hőmennyiség meghatározásánál csak az azok által termelt hőmennyiség feletti hőigényt vettük figyelembe. A kihasználási óraszám 3532 h/év, EN 14961-1 szabvány fűtőérték számítása szerint a 40%-os nedvességtartalmú fa fűtőértéke 9,1 GJ, 86%-os kazánházi hatásfokkal számolva a faapríték-tüzelésű kazánban a felhasznált tüzelőanyag 372 706 GJ, a felhasznált fa 41 400 t, a keletkező hamu 1 656 t. A kazántechnológia beépített villamos teljesítmény igénye 421 kW, melyből ~65%-os egyidejűséget feltételezve a berendezés villamos teljesítmény igénye 274 kW. A kazánköri keringetés 490 t/h keringetett vízmennyiség, 27,8 m emelőmagasság és 0,75% eredő hatásfok esetén 47 kW. Az egyéb berendezések villamos teljesítménye 10 kW-ra becsülhető.
A 331 kW összteljesítmény 4 400 h/év kihasználási óraszámából adódóan a várható éves villamosenergia felhasználás 1 456 400 kWh/év. A felhasznált dízelolaj várható mennyisége 10 800 l/év.


KAPCSOLAT

KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft.
6000 Kecskemét, Akadémia krt. 4.
képviseli: Horváth Attila ügyvezető igazgató